از این طریق میتوانید اعتبارتان را شارژ کنید و همیشه بدون وارد کردن کارت بانکی تان تمامی  سفارش های تان را با استفاده از کیف پولتان پرداخت کنید . [yith_ywf_make_a_deposit_form]